• Zapraszam:)
  Zapraszam:)
 • Czytelnia
  Czytelnia
 • Mikołajkowy turniej szachowy
  Mikołajkowy turniej szachowy
 • Quiz historyczny
  Quiz historyczny
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • 2019 Rokiem Gustawa Herlinga - Grudzińskiego
  2019 Rokiem Gustawa Herlinga - Grudzińskiego
 • Warsztaty kulinarne
  Warsztaty kulinarne
 • Nowości z NPRC
  Nowości z NPRC
 • Poszukiwania:)
  Poszukiwania:)
 • Poszukiwania c.d. ...
  Poszukiwania c.d. ...

Regulamin biblioteki

Drukuj
Opublikowano

REGULAMIN BIBLIOTEKI

         Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

  1.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2.     Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

 • czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma, dokumenty elektroniczne)
 • wypożyczając je do domu.

3.     Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca.

4.     Wykorzystane materiały powinny być w terminie zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

5.     Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem, zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan, zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

6.     Wypożyczać można jedynie na swoje nazwisko, po okazaniu identyfikatora.

7.     Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej ( zniszczonej).

8.     Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

9.     W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

10.    Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

11.    Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

12.     W bibliotece należy zachować ciszę i porządek, nie wolno spożywać  posiłków i napojów.

13.    W bibliotece zabronione jest używanie telefonów komórkowych.

   

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2007 r.


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK

KOMPUTEROWYCHW BIBLIOTECE

 1.     Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece, oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e- mail, sms / lub gier i zabaw.

2.     Internet służy jedynie do celów edukacyjnych / np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi- bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

3.     Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

4.     Korzystanie z prywatnych dyskietek bądź płyt jest możliwe jedynie po uprzednim sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

5.     Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator szkolnej sieci komputerowej.

6.     Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy korzystać ze słuchawek.

7.     Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

8.     Nauczyciel bibliotekarz może udzielić pomocy w obsłudze komputera, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

9.     Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela- bibliotekarza po opłaceniu 0,30 zł. od strony / cena wydruku w kolorze jest ustalana indywidualnie /. Opłata rekompensuje zużycie papieru oraz tuszu do drukarki.

10.     Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy i niezakłócające rytmu pracy biblioteki.

11.     Okrycia wierzchnie, torby, teczki należy zostawiać w przeznaczonym do tego miejscu, nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

12.     Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, dystrybutorów oprogramowania, oraz naruszających godność człowieka.

13.     Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

14.     Nie stosowanie się d w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

 

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.11.2007 r.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright © 2020 Biblioteka Szkolna ECKZIU GUBIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright 2011 REGULAMINY.
Joomla Templates by Wordpress themes free